Etica

Standarde Internaţionale privind combaterea spălării banilor

Publicitate C.E.C.C.A.R.

Model autorizatie logo CECCAR

Precizăm faptul că potrivit art. 13 din Normele nr. 1484/2009 privind publicitatea în cadrul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, „membrii Corpului pot folosi logo-ul pe hârtia cu antet destinată corespondenţei, cu aprobarea Biroului Permanent al Consiliului Superior al Corpului. Cererile în acest sens se depun la filiala care le […]

Oficiul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR – O.N.P.C.S.B. – ne-a pus la dispoziţe posibilitatea ca fiecare membru C.E.C.C.A.R. să-şi deschidă un cont propriu în sistemul de raportare online în situaţia  în care are rapoarte de trimis către O.N.P.C.S.B. .

Având în vedere importanţa cunoaşterii posibilităţii concrete de raportare de către fiecare expert contabil sau contabil autorizat vă rugăm […]