Legislatie

Info Fiscal: Procedură actualizare cazier fiscal

Vă aducem la cunoștință apariția următoarelor acte normative:

1. O.P.A.N.A.F. nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea și gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere și rectificare a informațiilor în/din cazierul fiscal , solicitare și eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul și conținutul formularisticii necesare, precum și nivelul de acces corespunzător la informațiile […]

Legislatie utila

Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

Regulament privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat

Regulament privind efectuarea stagiului şi examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil şi de contabil autorizat

Regulament privind stabilirea criteriilor si modalitatilor pentru determinarea onorariilor, indemnizatiilor si compensatiilor

Circulara 1319 – expertize

In Monitorul Oficial 714/26.10.2010 a fost publicata Legea nr 202/2010 privind  unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

La art 24 din legea mentionata mai sus este prevazuta modificarea art. 201 din codul de procedura civila dupa cum urmeaza.

 

 

PROIECTUL DE MODIFICARE A LEGII CONTABILITATII

PROIECTUL DE MODIFICARE A LEGII CONTABILITATIIEmail ImprimareProfesia contabilă este consternată de noile aventuri care se propun prin proiectul de modificare a Legii Contabilităţii, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.Dacă găsiţi necesar, analizaţi şi semnaţi pentru a fi transmis iniţiatorului propunerii legislative următorul Protest.

.

Achizitionarea semnaturii electronice pentru membrii C.E.C.C.A.R.

Va transmitem in format electronic, adresa cu privire la achizitionarea semnaturii electronice pentru membrii C.E.C.C.A.R.

IMPORTANT– MODIFICARE COD FISCAL 2011

Prin OG nr.29 /2011 şi OG nr.30/2011, Guvernul a adus unele modificări Codului Fiscal.

În vederea cunoşterii şi aplicării unitare a acestor modificări, Direcţia Generală a Finanţelor Publice NEAMŢ VA PRELUCRA ACESTE ACTE NORMATIVE cu specialiştii din judeţ ( inclusiv membrii CECCAR ) , după cum urmează :

* TG. NEAMŢ- Casa de cultură, ora 12,00 […]

Referitor operatori date caracter personal

Precizari in legatura cu inregistrarea prestatorilor de servicii ca operatori de date cu caracter personal con form Legii 677/2001.

MODIFICARE DEOSEBITA REVISAL- FOARTE IMPORTANT

Ca urmare a activitatilor constante desfasurate de Conducerea Corpului pe linia clarificarii statutului de expert contabil si prestarea serviciilor in piata potrivit standardelor si reglementarilor CECCAR, s-a reusit modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte […]

Noutăţi fiscale 2012

Noutăţi fiscale 2012

Calendar obligaţii fiscale 2012

Calendar obligatii fiscale 2012