Pregatire profesionala

STAGIARI: Calendarul activităților de pregătire a stagiarilor și al examenelor din anul 2019.Disciplinele aferente pregătirii stagiarilor în anul 2019

Calendarul activităților de pregătire a stagiarilor și al examenelor din anul 2019 si Disciplinele aferente pregătirii stagiarilor în anul 2019;

Aici :

Calendar 2019 activitati stagiu final

Discipline si probe activitati stagiu 2019

Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor
Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. […]

Sondaj Filiala Neamt- solicitari-cereri membri pentru organizare curs TIC- informatica in anul 2019 in cadrul PNDPC

În baza Anexei 2 cap.II (pag.93) din Standardul 38/2015, aici :  PNDPC-ed-IV-2015 , cursuri de nivel mediu/avansat pregătire profesională continuă membri pe anul 2019, vă supun atenția asupra organizării  de către filiala CECCAR Neamț,  a unui curs de ,, Sisteme informatice. Informatică. TIC. ,, in mare cu următoarea tematică , aici : Structura suport de curs […]

Evidența numărului de ore de pregărire profesională individuală aferentă anului 2018 . Cereri cursuri ore pregatire restante.

Cursuri în sprijinul membrilor restanțieri 2018.

În conformitate cu Anexa 2, pct.7,9, 16,18 și cap.III / Standard professional 39 / 2015, solicităm membrilor care nu îndeplinesc condiția numărului de ore de pregătire profesională individuală aferentă anului 2018 să solicite /specifice disciplina/tema la care doresc a se inscrie  (in regim de urgență) pentru organizarea unui curs de […]

Rezultate finale evaluare stagiari an I + II sem. II 2018

Rezultatele se gasesc afisate la filiala CECCAR Neamt.

Membrii stagiari au primit pe e-mail-ul personal rezultatele individuale la cele doua probe.

Reexaminare stagairi an I, II si III – ianuarie 2019

Vă informăm că Reexaminarea stagiarilor an I, II si III se va organiza in perioada 18 – 20 ianuarie Centrul Iasi

Rezultate examinare stagiari an I si II sem. II 2018 – Iasi

Rezultatele examinarii stagiarilor an I si II sem. II 2018 se gasesc la sediul filialei Neamt.

Eventualele contestaţii se vor primi la filiala pana la data de 04 ianuarie 2018, cu precizarea că după expirarea termenului nu se vor mai primi contestaţii.

Cu acest prilej vă reamintim faptul că nota de promovare pentru fiecare disciplină şi probă […]

Programul întâlnirilor Anaf- membri CECCAR luna ianuarie 2019.

Programul întâlnirilor Anaf- membri CECCAR luna ianuarie 2019

ANUNT intalniri cu contribuabilii IANUARIE 2019

Membrii filialei Neamt la Teatrul Tineretului

Conducerea filialei CECCAR Neamţ, împreună cu membrii filialei şi reprezentanţi  ai instituţiilor publice locale, s-au întâlnit duminică, 18 noiembrie 2018 la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ pentru a sărbători împreună “97 de ani de istorie a profesiei contabile în România la 100 de ani de la Marea Unire”.

Preşedintele filialei, domnul Adrian Vasile Huci a deschis […]

Convocare / participare – Curs dezvoltare profesionlă continuă Expertiza contabila 23-24.11.2018

În atenția membrilor Filialei CECCAR Neamț.

In perioada vineri 23.11.2018 orele 16.00 și sâmbătă 24.11.2018 orele 09.00 se desfășoară cursul de PNDPC ,,EXPERTIZĂ CONTABILĂ,, lector președinte Fil.Ceccar Bacău Ec.  Bulinschi Marcel, cu o durată de 10 ore. Locația :  sala FEAA cladirea Casa Cărții langă Casa de cultură a Sindicatelor, etaj. I (locația obișnuită de desf. […]