CN2019-300x150
Convocare pentru:

Membrii Consiliilor filialelor CECCAR

Membrii Comisiilor de disciplină de pe lângă Consiliile filialelor CECCAR

Reprezentanții membrilor filialelor CECCAR desemnați pentru participarea la Conferința Națională

Membrii Consiliul Superior al CECCAR