In atentia membrilor Ec si Ca.
1. Pentru realizarea numarului de ore de pregătire profesională continua pe anul 2019, filiala organizează un ultim curs aferent anului 2019 ,,Contabilitate. Standarde de raportare financiară,, joi 28.11.2019 ora 15.30 la locaţia obişnuită, Casa Cărţii, etaj I, sală cursuri, lângă casa de Cultura, Piatra Neamţ. Durata 10 ore. Lector prof. univ. Istrate Costel- UAIC Iaşi.
Va rugam sa asigurati prezenta la ora stabilita.

–––––––––––––––
Vă comunicăm că, potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g) :
,,Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
(…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.’’
Deasemenea, potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, ,,în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă’’.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs minim 40 ore/an, nu mai beneficiază de gratuitate.

Vă rugăm să vă conformați celor stabilite de Conferința națională CECCAR, si realizarea celor minim 40 ore pregatire pe an.