Luna Octombrie 2019. Cursurile se finalizează cu testare, evaluare şi prezenţă. Primiţi suport de curs în format online şi carţi- funcţie de curs.

Piatra Neamţ, sala FEAA, etaj.1, sediul clădirii Casa Cărţii, lângă casa de Cultură
– 25.10.2019 (vineri)ora 16.00 curs,,Evaluare economică şi financiară a intreprinderii,,(Aspecte de integrare judiaciară. Evaluarea intrepr. Determinarea elementelor fundamentale evaluării)10 ore
– 28.10.2019 (luni)ora 16.00 curs ,, Expertiză contabilă,,(Studii de caz, speţe, discuţii şi explicaţii, concept, reguli, principia. Standardul 35-cerinţe practice. Documente conexe) 10 ore

Roman,Jud. Neamţ , sala Primăria Roman
– 26.10 sau 27.10.2019 (una din zile, funcţie de posibilităţile Primăriei. data exacta se va comunica pe site ultarior) ora 09.00 curs ,, Fiscalitate,, (Studii de caz privind impozitele.Discuţii, comparaţii, speţe. Noutăţi fiscal 2019. declaraţii) 10 ore.

Vă comunicăm că, potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g) ,,Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
(…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.’’

Deasemenea, potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, ,,în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă’’.
Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.