INFORMARE EVIDENTA AN DE STAGIU .
Stagiari an I: persoane care au promovat Examenul de acces din luna octombrie 2018, persoane care au beneficiat in anul 2018 de echivalarea examenului de acces in urma absolvirii unui program de master si stagiari care au finalizat anul I de stagiu dar au mai mult de 3 discipline nepromovate la evaluarile semestriale (repeta anul I).

Stagiari an II: stagiari care au finalizat anul I de stagiu si care au promovat toate evaluarile semestriale, stagiari care au finalizat anul I de stagiu si care au maxim 3 discipline nepromovate la evaluarile semestriale si stagiari care au finalizat anul II de stagiu dar au mai mult de 3 discipline nepromovate la evaluarile semestriale (repeta anul II).

Stagiari an III: stagiari care au finalizat anul II de stagiu si care au promovat toate evaluarile semestriale, stagiari care au finalizat anul II de stagiu si care au maxim 3 discipline nepromovate la evaluarile semestriale, stagiari care au finalizat anul III de stagiu dar au mai mult de 3 discipline nepromovate la evaluarile semestriale (repeta tot anul III)

O disciplina se promoveaza in situatia in care la testarea semestriala se obtine minim nota 5 atat la proba teoretica (scrisa), cat si la proba practica (orala), daca aceasta din urma exista. Promovarea in urmatorul an de stagiu se face cu maxim 3 discipline restante.

Exemplu1 1:

Daca un stagiar an II

nu a promovat nici proba teoretica, nici pe cea practica la disciplina Audit si
nu a promovat proba teoretica si nici pe cea practica la disciplina Fiscalitate
stagiarul poate trece in anul III pentru ca are doar 2 discipline restante.

Exemplu 2:

Daca un stagiar an II:

nu a promovat proba teoretica la disciplina Audit
nu a promovat proba teoretica si nici pe cea practica la disciplina Fiscalitate si
nu a promovat proba orala la disciplina TIC
stagiarul poate trece in anul III pentru ca are 3 discipline restante.

1. Singurul cont colector pentru plata cotizațiilor si taxe este cel deschis la BCR: RO12RNCB0082044180940260.

2. Stagiari:

Potrivit Sistemului de Cotizații din cadrul CECCAR, aprobat de Conferința Națională Extrardinară din data de 09 ianuarie 2017, valoarea cotizațiilor fixe datorate de stagiari începând cu anul 2017, este următoarea:
– stagiarii secțiunea experți contabili, vor achita o taxa în cuantum de 1000 lei/an, respectiv de 700 lei/an, pentru stagiarii la secțiunea contabili autorizaţi. T: 30 Martie.