Vă aducem la cunoștință că se prelungește termenul pentru depunerea fișei de opțiuni și obținerea vizei de exercitare a profesiei pentru experții contabili judiciari până la data de 25 februarie 2019, inclusiv.