1. Hotararii Consiliului Superior nr. 19/532 din 27.09.2019

Avand in vedere intrebarile primite din teritoriu cu privire la membrii CECCAR care nu au efectuat cele 40 de ore de CPD, conform PNDPC, va informam ca potrivit Hotararii Consiliului Superior nr. 19/532 din 27.09.2019, pentru efectuarea acestor cursuri se va aplica un tarif de 50 lei/10 ore CPD* + TVA.

De asemenea, va informam ca in aceeasi sedinta a Consiliului Superior s-a aprobat un tarif de 100 lei/10 ore CPD* +TVA pentru persoane nemembre CECCAR, care doresc sa participe la activitatile educative din cadrul PNDPC.

*Nota: 10  ore CPD presupune efectuarea a 5 ore la sala si 5 ore studiu individual pe baza materialelor primite de la lector.

In situatia in care sunt persoane care vor sa participe la alte cursuri decat cele incluse in PNDPC, taxa de curs va fi stabilita, potrivit reglementarilor CECCAR, astfel incat sa acopere cheltuielile  de regie in procent de 40%.

 

2. Conferinței Naționale din 30 martie 2019
Vă reamintim că, potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g) :
,,Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
(…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.’’
Deasemenea, potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, ,,în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă’’.

Incepând cu ianuarie 2020, neparticipare LA CURSURILE OBLIGATORII DE PREGĂTIRE ȘI OBȚINERII VIZEI, DIN ANUL PRECEDENT IMPLICĂ O CHELTUIALĂ SUPLIMENTARĂ PENTRU MEMBRII IN CAUZĂ.
Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs minim 40 ore/an, nu mai beneficiază de gratuitate.

Circulara Corp / Direcția economică (email 14.01.2020)