Pentru evaluările semestriale rugăm ca stagiarii sa vină pregătiți cu urmatoarele:
– cartile disicplinelor de stagiu la ei;
– materialele incarcate pe platforma la disciplina IFRS – an I;
– materialele incarcate pe platforma la disciplina Managementul performantei – an III;