EXAMEN DE ADMITERE LA STAGIU ÎN VEDEREA OBŢINERII CALITĂŢII DE EXPERT CONTABIL ŞI CONTABIL AUTORIZAT, SESIUNEA 05 ŞI 06 OCTOMBRIE 2019
Citiţi si site : www.ceccariasi.ro

LOCAŢIE: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Corp B, FEAA, amfiteatrul B1 (etaj 1)

Accesul în sala de examen se face între orele 10.15 şi 10.45, pe baza actului de identitate (nu se admit alte documente de identificare).

PROBELE DE EXAMINARE ŞI DURATA EXAMENULUI:

Pentru experţii contabili
o În ziua de 05 octombrie 2019, începând cu ora 11.00, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
o În ziua de 06 octombrie 2019, începând cu ora 11.00, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore.

Pentru contabilii autorizaţi
o În ziua de 05 octombrie 2019, începând cu ora 11.00, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.
Pentru contabilii autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice (click pentru detalii)

o În ziua de 05 octombrie 2019, începând cu ora 11.00, o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore.

Pentru absolvenţii programelor de masterat
o În ziua de 05 octombrie 2019, începând cu ora 11.00, proba scrisă la disciplina care nu a fost echivalată:
– 60 de minute/Contabilitate
– 60 de minute/Fiscalitate
– 60 de minute/Drept
o În ziua de 06 octombrie 2019, începând cu ora 11.00, proba scrisă la disciplina care nu a fost echivalată:
– 45 de minute/Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor
– 45 de minute/Audit
– 45 de minute/Expertiză contabilă
– 45 de minute/Doctrina şi deontologia profesiei contabile
Este interzis ca în proximitatea candidaţilor să existe surse de informare, telefoane mobile, ceasuri inteligente sau alte echipamente electronice. Orice tentativă de fraudă duce la eliminarea candidatului din examen. Pentru efectuarea calculelor se poate folosi doar un calculator de birou.

Examenul este inregistrat audio – video.