Ca urmare a activitatilor constante desfasurate de Conducerea Corpului pe linia clarificarii statutului de expert contabil si prestarea serviciilor in piata potrivit standardelor si reglementarilor CECCAR, s-a reusit modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, fiind emis Ordinul 2822/20.12.2011 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 920/23.12.2011 acordându-se astfel posibilitatea ca membrii CECCAR care desfășoară activitate prin intermediul cabinetelor individuale să presteze servicii de intocmire a Revisal.
Membrii Corpului persoane fizice nu trebuie sa se inregistreze ca si PFA, putand sa isi desfasoare activitatile doar in baza inregistrarii fiscale la organele competente,
VEZI Ordinul 2822/2011 atasat.
CONDUCEREA FILIALEI,