5decembrie, 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 Redăm, în cele ce urmează, cuprinsul prevederilor art. VII al ordonanței: Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal. Altă derogare se acordă și de la art. 129 alin. (3) și (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit OUG nr. 82/2017, pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare. În aplicarea prevederilor menționate anterior și prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților. De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților. Prevederile de mai sus se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017. Menționăm că OUG nr. 82/2017 modifică și completează următoarele acte normative: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017.

Mai mult

4decembrie, 2017

Decembrie 2017- CECCAR în colaborare cu AJFP Neamț organizează  întâlniri/masa rotunda cu tema : -Contributii sociale obligatorii, modificari intervenite cfr. OUG 79/2017, (Legea 227/2017) ; – Ordinul 660/2017, procedura de comunicare prin mijl. electronice cu MFP ; – Noutăți legislative. Calendarul obligațiilor de declarare și plați . Târgu Neamț-12.12.2017 ora 11.00 sediul SFO Tg. Neamț , str.Ștefan cel Mare, nr.48 – sala de ședințe ; Roman-13.12.2017 ora 11.00 sediul SFM Roman, Piața Roman Vodă, nr.1-sala de ședințe ; Piatra Neamț -14.12.2017 ora 11.00 la sediul AJFP Neamț, str. B-dul Traian, nr.19 bis-sala de ședințe (intrarea pe str. Privighetorii); Bicaz-15.12.2017 ora 11.00, sediul SFO Bicaz, str. barajului nr.7 Vă așteptăm, Executivul filialei.

Mai mult

4decembrie, 2017

Program de lucru pentru luna decembrie 2017 – Auditor de calitate

Program de lucru Auditor de calitate

Mai mult

21noiembrie, 2017

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR. Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu. Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum şi cele la care nu s-a obţinut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară, evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol. (evidenţa programelor de masterat) În situaţia în care, în urma verificării situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, precum şi în situaţia în care este depăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile Pentru pregătirea examenului din data de 20 şi 21 ianuarie 2018, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea consultării programei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018 (programa examenului de admitere la stagiu) În perioada imediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu, vor fi informaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la disciplinele la care urmează să susţină examene în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018. Candidatii care nu promovează examenul de diferență, precum și cei care nu indeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate, nu indeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

Mai mult

20noiembrie, 2017

Ședința Consiliului IFAC Liderii profesiei contabile globale s-au reunit la Bruxelles în perioada 15-16 noiembrie 2017 pentru a participa la ședința Consiliului Federației Internaționale a Contabililor și Atelierul Dezvoltarea unei profesii globale dinamice. Discuțiile din cadrul ședinței s-au axat atât pe probleme administrative, cât și pe subiecte de mare interes la momentul actual, cum ar fi viitorul auditului și eticii, viitorul monedei euro și implicațiile pentru economia globală, tehnologia, implicarea IFAC în procesul  de elaborare a politicilor la nivel global, atragerea tinerelor talente în profesie sau susținerea femeilor din profesie și eliminarea discriminării, în special pentru pozițiile de conducere. De asemenea, cu această ocazie, au fost realeși ca membri ai Board-ului IFAC dna. Joy Thomas (CPA CA, Canada), dl. Richard Petty (CAA NZ / CPA AU, Australia), dl. Shinji Someha (JICPA, Japonia) , dl. Raphael Ding (HKICPA, Hong Kong) și dl. Terence Nombembe (SAICA, Africa de Sud) și au fost aleși trei noi membri, respectiv dl. Elbano De Nuccio (CNDCEC, Italia), dna. Asmaa Resmouki (OECRM, Maroc) și dl. Yacoob Suttar (ICAP, Pakistan).

Version:1.0 StartHTML:000000252 EndHTML:000001163 StartFragment:000001022 EndFragment:000001123 StartSelection:000001022 EndSelection:000001123 SourceURL:http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Image-2017-11-16-at-12.16.09.jpegWhatsApp-Image-2017-11-16-at-12.16.09.jpeg

Version:1.0 StartHTML:000000252 EndHTML:000001163 StartFragment:000001022 EndFragment:000001123 StartSelection:000001022 EndSelection:000001123 SourceURL:http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Image-2017-11-16-at-12.16.34.jpegWhatsApp-Image-2017-11-16-at-12.16.34.jpeg

Version:1.0 StartHTML:000000252 EndHTML:000001163 StartFragment:000001022 EndFragment:000001123 StartSelection:000001022 EndSelection:000001123 SourceURL:http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2017/11/WhatsApp-Image-2017-11-16-at-12.16.00.jpegWhatsApp-Image-2017-11-16-at-12.16.00.jpeg

Mai mult

16noiembrie, 2017

Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen. Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile comisiei de reexaminare rămân definitive.

EXAMEN ACCES SESIUNEA OCTOMBRIE 2017

Mai mult

16noiembrie, 2017

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 11 noiembrie 2017 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Rezultatele au fost acordate în baza baremului care poate fi consultat la avizierul filialelor. Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest sens, în intervalul 16 noiembrie ora 11.30 – 17 noiembrie, ora 11.30, se pot depune contestaţii, de către persoanele interesate, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro sau la numărul de fax 021/3308888.

EXAMEN APTITUDINI SESIUNEA 2017

Mai mult

14noiembrie, 2017

Curs obligatoriu dezv.profesionala IFRS 16-18.11.2017 membri, CECCAR Neamţ organizeaza curs IFRS/IAS -Raportări financiare (speţe, discutii ), lector Preş. Fil.Iaşi prof.univ. ISTRATE COSTEL astfel : – Joi 16.11.2017 ora 15.30, sala FEAA, – vineri 17.11.2017, orele 15,30 la PIATRA NEAMT, sala Casa cartii, etaj I, sediul FEAA (unde tinem cursurile PNDPC de obicei) – sâmbătă 18.11.2017ora 09.00 la PIATRA NEAMT, sala Casa cartii, etaj I, sediul FEAA

Mai mult

13noiembrie, 2017

Masa rotunda CECCAR-IPJ Neamt- tema ,,Despre expertiza contabila judiciara,, marti 14.11.2017 ora 14.00 la sediul IPJ Neamt (langa stadion)

Masa rotunda face parte din pregatirea profesionala anuala a membrilor si asigura un numar de 4 ore de curs participantilor. Rugam asigurati participarea.

Executivul filialei.

Mai mult

10noiembrie, 2017

Ziua Internațională a Contabilului CECCAR se alătură IFAC în sărbătorirea Zilei Internaționale a Contabilului – sprijinim cu mândrie profesioniștii contabili și misiunea lor de interes public ce include combaterea corupției, extinderea creșterii economice și îmbunătățirea calității vieții. Potrivit IFAC, sunt 3 milioane de profesioniști contabili la nivel mondial. La mulți ani profesioniștilor contabili! Ziua Internațională a Contabilului : La 10 noiembrie 1494, Luca Pacioli (1445-1517) – călugăr franciscan, matematician şi teolog –, considerat părintele contabilității, a publicat Summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita. Despre conturi și alte evidențe, unul dintre capitolele acestei cărți, conținea o descriere detaliată despre contabilitatea Veneției. Pacioli a fost primul care a publicat o lucrare despre sistemul dublu de intrare în evidența contabilă. A fost prima lucrare tipărită despre metoda contabilității duble și funcții care au servit drept bază a unor bine-cunoscute lucrări în domeniul contabilității comerciale utilizate și în prezent.

Mai mult