27decembrie, 2017

Viza 2017

Vă reamintim faptul că viza anuală de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului următor.

Mai mult

20decembrie, 2017

Cursuri obligatorii viza 19.01-28.01.2018.Realizarea numărului de ore pregătire profesională obligatorie obținere viză 2018

În atenția membrilor filialei CECCAR Neamț (experți contabili și contabili autorizați) !

În conformitate cu Standardul 38 / 2015 (în esență cap.VI; anexa 2/ pct.6-41 -poate fi studiat și online !) membri Corpului au obligația participării […]

Mai mult

19decembrie, 2017

SĂRBĂTOAREA POMULUI DE CRĂCIUN

Sărbătoarea sfântă a nașterii domnului Iisus Hristos, se apropie cu pași repezi! E o sărbatoare a familiei, iar noi, ca părinți trebuie să știm cum să ne pregătim copiii pentru Crăciun și întreaga perioadă plină […]

Mai mult

11decembrie, 2017

Conferința Federației Europene a Consultanților Fiscali

Conferința Federației Europene a Consultanților Fiscali

Mai mult

7decembrie, 2017

Întâlnire AJFP Neamț

Mai mult

7decembrie, 2017

EVALUARE SEM.II STAGIARI ANUL I + II. Sâmbătă 09.12.2017, prezenta la ora 08.50 stag.anul II si ora 10.50 stag. anul.I. Detaliile, procedura, tematica au fost trimise pe e-mailul fiecarui stagiar din evidenta filialei. Birou stagiu si DPC.

Mai mult

5decembrie, 2017

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 Redăm, în cele ce urmează, cuprinsul prevederilor art. VII al ordonanței: Prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există încheiat un contract/acord colectiv de muncă, inițierea negocierii colective este obligatorie, pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Codului fiscal. Altă derogare se acordă și de la art. 129 alin. (3) și (5) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit OUG nr. 82/2017, pentru punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a actelor adiționale la contractele și acordurile colective de muncă în vigoare. În aplicarea prevederilor menționate anterior și prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat reprezentativ afiliat la o federație reprezentativă la sectorul de activitate, la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanți ai federației sindicale, în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții salariaților. De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în unitățile în care nu există sindicat la negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiționale, după caz, pot participa reprezentanții salariaților împreună cu un reprezentant al unei federații reprezentative la sectorul de activitate sau al unei confederații sindicale reprezentative la nivel național, la invitația reprezentanților salariaților. Prevederile de mai sus se aplică în perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017. Menționăm că OUG nr. 82/2017 modifică și completează următoarele acte normative: Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum și modificarea și completarea unor acte normative,  aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 115/2017.

Mai mult

4decembrie, 2017

Decembrie 2017- CECCAR în colaborare cu AJFP Neamț organizează  întâlniri/masa rotunda cu tema : -Contributii sociale obligatorii, modificari intervenite cfr. OUG 79/2017, (Legea 227/2017) ; – Ordinul 660/2017, procedura de comunicare prin mijl. electronice cu MFP ; – Noutăți legislative. Calendarul obligațiilor de declarare și plați . Târgu Neamț-12.12.2017 ora 11.00 sediul SFO Tg. Neamț , str.Ștefan cel Mare, nr.48 – sala de ședințe ; Roman-13.12.2017 ora 11.00 sediul SFM Roman, Piața Roman Vodă, nr.1-sala de ședințe ; Piatra Neamț -14.12.2017 ora 11.00 la sediul AJFP Neamț, str. B-dul Traian, nr.19 bis-sala de ședințe (intrarea pe str. Privighetorii); Bicaz-15.12.2017 ora 11.00, sediul SFO Bicaz, str. barajului nr.7 Vă așteptăm, Executivul filialei.

Mai mult

4decembrie, 2017

Program de lucru pentru luna decembrie 2017 – Auditor de calitate

Program de lucru Auditor de calitate

Mai mult

21noiembrie, 2017

20 şi 21 ianuarie 2018 – Sesiune specială a examenului de acces la stagiu pentru absolvenţii programelor de masterat În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere în profesie, încheiate de universități cu CECCAR. Pentru finalizarea procesului de înscriere la stagiu a absolvenților programelor de masterat, în urma verificării dosarelor depuse, precum și în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu facultățile de profil din țară, în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018 CECCAR va organiza o sesiune specială a examenului de acces la stagiu. Disciplinele la care absolvenţii programelor de masterat vor susţine examene sunt cele la care se face trimitere în protocoalele de colaborare, precum şi cele la care nu s-a obţinut nota minima prevăzută de reglementările în vigoare. În acest sens, poate fi consultată lista completă a protocoalelor încheiate de CECCAR cu facultăţile de profil din ţară, evidenţa disciplinelor echivalate din fiecare program de masterat, precum şi condiţiile prevăzute în fiecare protocol. (evidenţa programelor de masterat) În situaţia în care, în urma verificării situaţiilor şcolare şi a condiţiilor prevăzute în acordurile de colaborare se constată faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile de notă şi medie pe grup de discipline, precum şi în situaţia în care este depăsit numărul de două discipline la care urmează să fie susţinute examene, absolvenţii vor susţine examene la toate cele 7 discipline corespunzătoare examenului de admitere la stagiu, respectiv contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economică şi financiară a întreprinderii, audit, expertiză şi doctrina şi deontologia profesiei contabile Pentru pregătirea examenului din data de 20 şi 21 ianuarie 2018, în funcţie de disciplinele la care trebuie să susţină examene, absolvenţii programelor de masterat au posibilitatea consultării programei aferente examenului de admitere la stagiu, în vigoare pentru sesiunea 2018 (programa examenului de admitere la stagiu) În perioada imediat următoare, după finalizarea procesului de verificare a dosarelor depuse, absolvenţii programelor de masterat care au optat pentru înscrierea directă la stagiu, vor fi informaţi, prin intermediul filialelor de domiciliu, cu privire la disciplinele la care urmează să susţină examene în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018. Candidatii care nu promovează examenul de diferență, precum și cei care nu indeplinesc condiția de medie aferentă disciplinelor examenului de acces sau echivalate, nu indeplinesc condițiile de inscriere directă la stagiu.

Mai mult