ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ

organizează în luna FEBRUARIE 2019, întâlniri cu reprezentanţi ai contribuabililor persoane fizice şi juridice, unde se vor prezenta următoarele teme:

1. Declaratia unică pentru veniturile realizate în anul 2018 şi/sau estimate pentru anul 2019;
2. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
3. Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea O.U.G. nr. 25/2018;
4. Servicii electronice oferite de ANAF;
5. Calendarul obligaţiilor de declarare şi plată aferente lunii februarie 2019.

– Târgu-Neamţ, în data de 12 februarie 2019, ora 11 – la sediul S.F.O. Tg. Neamţ – str. Ştefan cel Mare, nr.48 – sala de şedinţe;

– Roman, în data de 13 februarie 2019, ora 11– la sediul S.F.M. Roman – Piaţa Roman-Vodă, nr.1 – sala de şedinţe;

– Piatra Neamţ, în data 14 februarie 2019, ora 11– la sediul A.J.F.P. Neamţ – bld. Traian, nr.19 bis – sala de sedinţe (intrarea din str. Privighetorii);

– Bicaz, în data de 15 februarie 2019, ora 11– la sediul S.F.O. Bicaz – strada Barajului nr.7.

Contribuabilii interesaţi pot afla data, locul de desfășurare a întâlnirilor și subiectele puse în dezbatere prin accesarea listei disponibile pe site-ul www.anaf.ro/Info Publice, la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/intalniri.htm sau prin intermediul Callcenter- ului, apelând la numărul de telefon: 031.403.91.60.

6 februarie 2019
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ
BIROUL ASISTENŢĂ PENTRU CONTRIBUABILI