Situaţia rezultatelor obţinute de candidaţii prezenţi pentru susţinerea examenului de acces la stagiu, probele scrise din zilele de 07 și 08 decembrie 2019, validată de comisia de examinare.
Situația conține numele și prenumele candidaților și nu va fi publicată pe site sau la sediul filalei dumneavoastra deoarece unii candidați nu și-au dat acordul cu privire la publicarea/afișarea informațiilor cu caracter personal, conform legislației în vigoare nu avem dreptul de a publica aceste informații fără acordul lor.

Cataloage note si identificare dupa nr. legitimatie si judet.

http://ceccar.ro/ro/?page_id=67
http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/12/Rezultate-Ex-acces-dec-2019-Expert-contabil.pdf

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/12/Rezultate-Ex-acces-dec-2019-EC-master.pdf

http://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2019/12/Rezultate-Ex-acces-dec-2019-CA-studii-superioare.pdf

Sunt declarați admiși candidații care au obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină. Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, în acest sens, în intervalul 17 decembrie 2019, ora 17.00 – 18 decembrie 2019, ora 17.00, se pot depune contestaţii, pe adresa de email contestatii@ceccaro.ro