Viza anuala

Acordarea vizei anuale

Acţiunea de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei – persoane fizice şi juridice – se desfăşoară până la data de 31 ianuarie a anului respectiv, în condiţiile prevăzute de Normele nr. 6.707/2000 privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea profesiei şi Normele nr. 5.288/2002 privind organizarea evidenţei încasării cotizaţiilor profesionale datorate de membrii Corpului, astfel:

„………………………………………………………………………

3) termenul de depunere la filiala Corpului a formularului „Declaraţia anuală”, de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi, este 31 ianuarie a anului pentru care se acordă viza;

4) viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Corp aferente anului trecut;

b) plata la bugetul de stat, în cuantumul şi la termenul prevăzut de lege, a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de la beneficiari;

c) dovada asigurării pentru riscul profesional;

d) dovada că nu au suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (prezentarea certificatului de cazier judiciar sau declaraţie pe proprie răspundere);

e) nu au săvârşit fapte care să încalce obligaţiile prevăzute de lege, precum şi regulile privind conduita etica şi profesională, potrivit pct. 124 şi 125 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, pentru care să fi fost sancţionaţi de comisia de disciplină cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, pe toată durata suspendării, precum şi cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) depunerea declaraţiei anuale completată la toate rubricile;

g) depunerea de dovezi privind dezvoltarea profesională continuă conform Normei 38 a Corpului;

h) prezentarea unei adeverinţe medicale din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 4(1) lit. a) şi art. 5 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 şi este apt din punct de vedere fizic şi psihic pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi, respectiv, de contabil autorizat.

…………………………………………………………………………

şi

„………………………………………………………………………..

Cotizaţia fixă se plăteşte în două rate:

– cel puţin 50% la obţinerea autorizaţiei de exercitare a profesiei pentru anul în curs, dar nu mai târziu de 31 ianuarie;

– restul cotizaţiei fixe se plăteşte până la 31 martie a fiecărui an.

Cotizaţia variabilă se plăteşte până la 31 august pe baza realizărilor pe primul semestru şi până la depunerea declaraţiei anuale, respectiv 31 ianuarie a anului viitor. Eventualele diferenţe constatate cu ocazia declaraţiilor se vor regulariza până la 15 februarie a anului viitor.